Backtest là một công việc rất quan trọng trong đầu tư. Dưới đây là những Robot chất lượng bên mình được backtest ổn định trong nhiều năm, thị trường biến động, biến thiên lên xuống nhưng robot vẫn trải qua sóng gió ở lại với thị trường