Chiến lược đường giá cắt Chikou Span của Ichimoku

Chiến lược đường giá cắt Chikou Span

Đường giá cắt Chikou Span là một chiến lược  giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku. Giá cắt Chikou Span chủ yếu dùng để xác nhận trước khi vào lệnh.

  • Nếu Chikou Span cắt lên trên đường giá thì đó là dấu hiệu tăng giá
  • Nếu Chikou Span cắt xuống đường giá thì đó là dấu hiệu giảm giá

Chikou Span cắt giá có thể chia làm 3 dạng chính: mạnh, trung bình và yếu.

Chikou Span cắt lên Đường Giá tại A
Chikou Span cắt lên Đường Giá tại A

Khi giá hiện tại ở B thì Chikou Span đã cắt lên tại A. Vị trí B Breakout Kumo kết hợp tín hiệu Chikou Span tại A cho ra tín hiệu Buy mạnh.

Chikou Span đã xuống giá lên tại C
Chikou Span đã xuống giá lên tại C

Khi giá hiện tại ở D thì Chikou Span đã cắt xuống tại C. Nhớ là Chikou Span là giá đã được đối chiếu về trước 26 period. Vì Chikou Span tại C nằm dưới mây Kumo nên tín hiệu tại D là tín hiệu Sell mạnh.

Chikou Span đã cắt lên giá tại E
Chikou Span đã cắt lên giá tại E

Khi giá hiện tại ở F thì Chikou Span đã cắt lên đường giá tại E. Vì giá ở F nằm trong mây Kumo nên tín hiệu Chikou Span cắt lên tại E cho ra tín hiệu Buy trung bình.

Chikou Span cắt lên giá tại G
Chikou Span cắt lên giá tại G

Khi giá đang ở K thì Chikou Span đã cắt lên đường giá tại G. Vì giá tại K nằm dưới đám mây Kumo nên tín hiệu Chikou Span cắt lên đường giá tại G cho ra tín hiệu Buy yếu.

Ngoài ra, còn một số trường hợp Chikou Span cắt xuống đường giá cho tín hiệu Sell trung bình khi đường giá nằm trong đám mây Kumo và cho tín hiệu Sell yếu khi đường giá nằm trên đám mây Kumo ngược lại 2 trường hợp trên.

Đến đây, hầu như các bạn đã học hết các chiến lược giao dịch dịch với Hệ thống Ichimoku với những thành phần cấu tạo của nó.

Ở những bài tiếp theo, chúng ta sẽ hướng đến sự kết hợp hệ thống Ichimoku với những công cụ khác để gia tăng lợi nhuận. Giúp bạn xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch tốt!

Mời bạn đón đọc bài viết tiếp theo của Tôi trong chuỗi những bài học về Hệ thống giao dịch Ichimoku.

Cảnh Báo Rủi Ro

Có khoảng 95% người tham gia giao dịch thua lỗ vì không có kiến thức và không phù hợp. Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất số hết số Vốn của bạn.

  • Không phù hợp với những ai muốn làm giàu nhanh
  • Không dành cho những ai đang thất nghiệp muốn kiếm tiền để sinh sống hàng ngày
  • Không dành cho người có thu nhập thấp, nợ nần hoặc không chi trả nổi những chi phi lặt vặt trong cuộc sống

Trước khi tham gia thị trường tài chính bạn cần tìm hiểu kỹ về bản chất của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch (trader) vì không có kiến thức về thị trường dẫn đến thua lỗ mất mát hoặc lừa đảo không đáng có.

Danh sách sàn giao dịch uy tín

Upload Image...
Upload Image...