Chiến lược đường giá cắt đường Kijun Sen của Ichimoku

Trong bài về chiến thuật giao dịch với Ichimoku, bài này chúng ta sẻ đề cập đến sự giao cắt của đường giá và đường Kijun Sen. 

Đường giá cắt đường Kijun Sen

Chiến lược giao dịch Ichimoku này khá uy lực và tin cậy. Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian nhưng ít tin cậy ở khung thời gian nhỏ hơn. Tín hiệu vào lệnh xuất hiện khi giá cắt Kijun Sen.

 • Nếu đường giá cắt từ dưới lên trên đường Kijun Sen thì đó là tín hiệu tăng giá,
 • Nếu đường giá cắt từ trên xuống dưới đường Kijun Sen thì đó là tín hiệu giảm giá

Dĩ nhiên, giống với các chiến lược giao dịch Ichimoku khác, tín hiệu này cần được đánh giá trong bức tranh Ichimoku toàn cảnh trước khi vào lệnh. Đánh giá sự mạnh yếu của tín hiệu thông qua đám mây Kumo.

Tín hiệu đường giá cắt Kijun Sen mạnh

 • Buy khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở trên mây Kumo.
 • Sell khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở dưới mây Kumo.

Tín hiệu đường giá cắt Kijun Sen trung bình

 • Buy khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở trong mây Kumo.
 • Sell khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở trong mây Kumo.

Tín hiệu đường giá cắt Kijun Sen yếu

 • Buy khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở dưới mây Kumo.
 • Sell khi đường giá cắt đường Kijun Sen ở trên mây Kumo.
  Đường giá cắt Kijun-Sen
  Đường giá cắt Kijun-Sen

Có thể xem xét Chikou Span để tăng độ tin cậy tương tự như đối với chiến thuật Tenkan Sen cắt Kijun Sen.

 • Nếu cắt là Buy và nếu Chikou Span nằm trên giá thì tín hiệu Buy đó càng mạnh.
 • Nếu cắt là Sell và nếu Chikou Span nằm dưới giá thì tín hiệu Sell đó càng mạnh.
 • Nếu vị trí của Chikou Span nằm không thuận với tín hiệu cắt Tenkan Sen và Kijun Sen thì làm tín hiệu yếu hơn.

Ví dụ:

Kijun Sen cắt đường giá cho thấy hiệu vào lệnh
Kijun Sen cắt đường giá cho thấy hiệu vào lệnh

Đường giá cắt lên Kijun Sen tại A nằm trên mây Kumo nên tín hiệu Buy mạnh. Tại B, giá nằm trên mây Kumo cắt Kijun Sen nên tín hiệu Sell yếu. Tại C, giá cắt lên trên đường Kijun Sen nên tín hiệu Buy mạnh.


 

Cảnh Báo Rủi Ro

Có khoảng 95% người tham gia giao dịch thua lỗ vì không có kiến thức và không phù hợp. Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất số hết số Vốn của bạn.

 • Không phù hợp với những ai muốn làm giàu nhanh
 • Không dành cho những ai đang thất nghiệp muốn kiếm tiền để sinh sống hàng ngày
 • Không dành cho người có thu nhập thấp, nợ nần hoặc không chi trả nổi những chi phi lặt vặt trong cuộc sống

Trước khi tham gia thị trường tài chính bạn cần tìm hiểu kỹ về bản chất của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch (trader) vì không có kiến thức về thị trường dẫn đến thua lỗ mất mát hoặc lừa đảo không đáng có.

Danh sách sàn giao dịch uy tín

Upload Image...
Upload Image...