Mô hình sóng điều chỉnh Elliott

Ở bài trước của lý thuyết sóng Elliott, chúng ta đã tìm hiểu về tổng quan các mô hình của sóng. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình sóng điều chỉnh abc và các dạng mô hình của sóng điều chỉnh nhé.

Mô hình sóng điều chỉnh abc

Xu hướng bao gồm mô hình 5 sóng kế tiếp bằng sự điều chỉnh và đảo chiều bởi mô hình 3 sóng ngược xu hướng. Những chữ cái cũng được sử dụng để đánh dấu sự điều chỉnh, bên cạnh những con số. Hãy xem ví dụ dưới đây cho mô hình 3 sóng điều chỉnh.

Mô hình sóng điều chỉnh abc Elliott
Mô hình sóng điều chỉnh abc Elliott

Lý thuyết Sóng Elliott được sử dụng trong cả thị trường tăng giá và thị trường giảm giá.

Mô hình sóng 5-3 trong thị trường giảm giá sẽ như sau:

Mô hình sóng điều chỉnh Elliott abc
Mô hình sóng điều chỉnh Elliott abc

Một số loại mô hình sóng điều chỉnh Elliott

Theo Elliott, có tất cả  21 mô hình sóng điều chỉnh bao gồm từ cơ bản đến phức tạp. Nghe có vẻ rắc rối nhưng 21 mô hình này cũng chỉ xuất phát từ 3 mô hình đơn giản dưới đây thôi. 

Hãy xem 3 mô hình sóng điều chỉnh này:

1. Mô hình sóng điều chỉnh Zig-Zag (Zig-Zag Formation)

Mô hình Zigzag là biến động rất dốc của giá và di chuyển ngược lại so với xu hướng trước đó.
Mô hình sóng điều chỉnh Elliott Zigzag
Mô hình sóng điều chỉnh Elliott Zigzag

Sóng b thường là sóng ngắn nhất so với Sóng aSóng c. Những mô hình zig zag có thể xuất hiện 2 lần, thậm chí là 3 lần trong một đợt điều chỉnh (2 đến 3 mô hình zig zag dính liền vào nhau). Cũng như các sóng khác, mỗi sóng của mô hình Zigzag lại có thể chia thành mô hình 5 sóng nhỏ. Sau khi tạo mô hình sóng Zigzag có thể tạo ra xu hướng mới.

Mô hình sóng zig zag sau mô hình 5 sóng chính
Mô hình sóng zig zag sau mô hình 5 sóng chính

2. Mô hình sóng điều chỉnh Elliott phẳng (flat formation)

Mô hình sóng phẳng là sóng điều chỉnh đi ngang.
Mô hình sóng điều chỉnh Elliott phẳng (flat formation)
Mô hình sóng điều chỉnh Elliott phẳng (flat formation)

Trong mô hình phẳng, chiều rộng của các sóng thường ngang nhau, với Sóng b ngược đầu với Sóng aSóng c thì ngược với Sóng b. Chúng ta dùng chữ “thường” vì có đôi khi Sóng b có thể vượt qua khỏi điểm bắt đầu Sóng a.

3. Mô hình sóng điều chỉnh tam giác (triangle formation)

Mô hình tam giác là sự điều chỉnh bị thu nhỏ trong hai đường xu hướng đang chụm đầu lại hoặc đang tách đầu ra. Tam giác được tạo bởi 5 sóng đi ngược với xu hướng ban đầu và trong trạng thái đi ngang. Tam giác này có thể là tam giác cân, tam giác tăng, tam giác giảm hoặc tam giác mở rộng.

Mô hình sóng điều chỉnh tam giác (triangle formation)
Mô hình sóng điều chỉnh tam giác (triangle formation)

 

 

Cảnh Báo Rủi Ro

Có khoảng 95% người tham gia giao dịch thua lỗ vì không có kiến thức và không phù hợp. Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất số hết số Vốn của bạn.

  • Không phù hợp với những ai muốn làm giàu nhanh
  • Không dành cho những ai đang thất nghiệp muốn kiếm tiền để sinh sống hàng ngày
  • Không dành cho người có thu nhập thấp, nợ nần hoặc không chi trả nổi những chi phi lặt vặt trong cuộc sống

Trước khi tham gia thị trường tài chính bạn cần tìm hiểu kỹ về bản chất của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch (trader) vì không có kiến thức về thị trường dẫn đến thua lỗ mất mát hoặc lừa đảo không đáng có.

Danh sách sàn giao dịch uy tín

Upload Image...
Upload Image...