Sóng nằm trong sóng Elliott

Như đã đề cập ở những bài trước, Sóng Elliott có phân hình(fractals). Mỗi sóng lại được hình thành từ những sóng nhỏ hơn, những mô hình này được gọi là Sóng nằm trong Sóng Elliott. Trong bài này của Lý thuyết sóng Elliott, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về Mô hình sóng nằm trong sóng nhé.

Sóng nằm trong sóng Elliott

Chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới để hiểu cụ thể hơn:

Sóng nằm trong sóng Elliott
Sóng nằm trong sóng Elliott

Bạn có thể thấy Sóng 1, 3 và 5 được hình thành từ những mô hình 5 sóng đẩy nhỏ hơn, trong khi Sóng 2 và 4 được hình thành từ mô hình 3 sóng điều chỉnh nhỏ.

Luôn nhớ rằng mỗi con sóng lại được hình thành từ những mô hình sóng nhỏ hơn. Mô hình này tự nó lặp lại mãi mãi.

Để giúp dễ dàng hơn cho việc đặt tên các con sóng, lý thuyết Sóng Elliott đã đặt tên cho một chuỗi các sóng từ lớn nhất đến nhỏ nhất như:

 • Siêu chu kỳ lớn – grand supercycle – hàng trăm năm
 • Siêu chu kỳ – supercycle – hàng chục năm
 • Chu kỳ – cycle – tính bằng năm
 • Chính – primary – tính bằng tháng
 • Trung gian – intermediate – tính bằng tuần
 • Nhỏ – minor – tính bằng ngày
 • Vụn vặt – minute  – tính bằng giờ
 • Rất vụn – minuette – tính bằng phút
 • Siêu vụn – sub-minuette – tính bằng giây

Một sóng siêu chu kỳ lớn thì được cấu thành từ các sóng siêu chu kỳ. Một sóng siêu chu kỳ được cấu thành từ nhiều sóng chu kỳ. Một sóng chu kỳ được cấu thành từ các sóng chính. Một sóng chính được cấu thành từ các sóng trung gian. Một sóng trung gian được cấu thành từ các sóng nhỏ. Một sóng nhỏ được cấu thành từ các sóng vụn. Một sóng vụn được cấu thành từ các sóng rất vụn. Một sóng rất vụn được cấu thành từ các sóng siêu vụn. Bạn nắm được hết chứ?

Bây giờ hãy xem ví dụ về Sóng Elliott trong thực tế nhé.

Hình dạng sóng nằm trong sóng Elliott thực tế
Hình dạng sóng nằm trong sóng Elliott thực tế

Như bạn thấy, hình dạng sóng trong thực tế không phải rất đẹp như lý thuyết. Bạn sẽ học được rằng đôi khi rất khó để đếm sóng, nhưng việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp điều này thông thạo hơn.

 

Cảnh Báo Rủi Ro

Có khoảng 95% người tham gia giao dịch thua lỗ vì không có kiến thức và không phù hợp. Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất số hết số Vốn của bạn.

 • Không phù hợp với những ai muốn làm giàu nhanh
 • Không dành cho những ai đang thất nghiệp muốn kiếm tiền để sinh sống hàng ngày
 • Không dành cho người có thu nhập thấp, nợ nần hoặc không chi trả nổi những chi phi lặt vặt trong cuộc sống

Trước khi tham gia thị trường tài chính bạn cần tìm hiểu kỹ về bản chất của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch (trader) vì không có kiến thức về thị trường dẫn đến thua lỗ mất mát hoặc lừa đảo không đáng có.

Danh sách sàn giao dịch uy tín

Upload Image...
Upload Image...